چرا جان کری خودکارش را به سمت عراقچی پرت کرد؟
چرا جان کری خودکارش را به سمت عراقچی پرت کرد؟
14 اسفند 1394

محمد جواد ظریف در برنامه دید در شب حضور پیدا کرد و در مقابل دوربین این برنامه گفتگویی مفصل به مجری سابق صدا و سیما داشت. آقای ظریف در این مصاحبه به موضوعات مختلفی پرداخت و به سوالات و پرسش های

پزشکیان: مبنای کار مجلس حرف حق باشد
پزشکیان: مبنای کار مجلس حرف حق باشد
14 اسفند 1394

مسعود پزشکیان با تاکید بر این که طبق مستندات محکم علمی باید حرف حق از هر جناحی پذیرفته شود گفت: برای بهبود وضعیت کشور باید شایستگی و نه کارهای جریانی حاکم شود از این رو پذیرش محض تصمیمات و اظهارات