جهش صادرات زعفران به آمریکا
جهش صادرات زعفران به آمریکا
14 اسفند 1394

عضو شورای ملی زعفران، با اشاره به اینکه صادرات زعفران به آمریکا به تازگی آغاز شده است گفت: با وجود این روند صادرات با شتاب بوده به طوری که تاکنون ۳۰۰ کیلوگرم زعفران صادر شده است. علی حسینی عضو شورای